Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Βραδιά οικολογικού βιβλίου


Βραδιά οικολογικού βιβλίου
 
Βιβλιοπαρουσιάσεις
·       Η οικολογία της ελευθερίας του Murray Bookchin
Παρουσιάζει ο Σταύρος Καραγεωργάκης
·       Η επινόηση της αειφορίας του Γιώργου Σμπώκου
Παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου
·       Ο σύγχρονος κοινοτισμός του Γιώργου Κολέμπα
Παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου
·       Μπάμπι του Felix Salten
Παρουσιάζει η Γιώτα Γαλαζούλα
Τη συζήτηση συντονίζει ο Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
19.00 Δημοτικό Πάρκο ΧΑΝΘ